skip to Main Content

คุณวุฒิพงษ์

คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

 • นักธุรกิจร้อยล้านรุ่นเยาว์ เจาะตลาดอาเซียน
 • เจ้าของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง และผู้ส่งออกในตลาดต่างประเทศ
 • สร้างความเชื่อมโยงจากภาคธุรกิจกับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศและแลปวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น
 • เบื้องหลังผู้ผลิตแบรนด์เครื่องสำอางในประเทศไทยและแบรนด์ในต่างประเทศ กว่า 1,000 แบรนด์
 • สร้างธุรกิจเครื่องสำอางและธุรกิจนำเข้า-ส่งออกในประเทศเวียดนาม
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย สำหรับทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจเครื่องสำอางสำหรับตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
wuttipong-panitsettakorn2
 • ปริญญาโท สาขา การจัดการผู้ประกอบการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ
  1) Bachelor Degree in Major of Industrial Management from Thai – Nichi Institute of Technology (First Honor)
 • หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตัล รุ่นที่ 1 โดยสภาอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรสร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC 11) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • หลักสูตรกาพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว? โดยกรมการค้าต่างประเทศ, กระทรวงต่างประเทศ
 • หลักสูตร เดอะบอส 82 มุ่งผลิตผู้นำที่สมบูรณ์แบบ รับมือยุคโลกาภิวัฒน์
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัสเอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องสำอางไทยไปในต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • วิทยากรบรรยายในโครงการ รู้ทิศ พิชิตโอกาส ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน AEC Smart Move โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรบรรยายการหัวข้อค้าอย่างไรให้เป้นเศรษฐีในตลาด CLMV  โครงการจัดงานส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy  4.0)
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศเวียดนาม ในโครงการ One Asia Foundation (บรรยายภาษาอังกฤษในประเทศเวียดนาม)
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Health & Beauty in AEC ในงาน SME Fest Fashion Health & Beauty ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 • วิทยากรบรรยายในการทำตลาดต่างประเทศ ในรายการ SME Clinic ของธนาคารกรุงเทพ
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในการทำตลาดต่างประเทศด้วยสารสกัดไทยและสารสกัดจากต่างประเทศในงาน ASEAN Beauty Exhibition
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างแบรนด์เครื่องสำอางด้วยงานวิจัยสารสกัดไทยและงานวิจัยประเทศญี่ปุ่น ในงาน Cosme Tokyo ประเทศญี่ปุ่น (บรรยายภาษาอังกฤษ)
 • ตัวแทนประเทศไทยในการขึ้นนำเสนอผลงานในฐานะ Product Champion Thailand 2017 กรุงปาริส ประเทศฝรั่งเศส (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
 • 1st Runner Up at Passport to Global Pitching from Ministry of Commerce
 • Winner at Bio Pitch and Partner by TCELS, Thailand Lab Expo
 • 9th SME National Award (Thailand) 2016, The Office of SMEs Promotion
 • ASEAN Business Award 2017 : Young Entrepreneur
 • The Best Intelligent SME (Best Practice) 2017
 • Product Champion Pitching from TCELS Thailand 2017
  (has been invited to pitch at Cosmetics 360 in Paris, France)
 • 1st Runner Up Logistics Cost Down and Development Program 2017,
  Department of Primary Industries and Mines
 • Thailand Green Design Award 2017, Kasetsart University
 • Stronger SME Best Practice Thailand 2016, The Office of SMEs Promotion
 • YEN-D Deal of the Year 2016, Department of Foreign Trade
 • Winner at Global Green Cosmetics , Thailand Cosmetics Cluster
 • 8th SME National Award (Thailand) 2016, The Office of SMEs Promotion
 • Thailand Green Design Award 2016, Kasetsart University

วิทยากรในกิจกรรม

วันที่เริ่ม กิจกรรม Details สถานที่ ราคา
พฤศจิกายน 16, 2018

หลักสูตร Proposal Master เขียนข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย และเงินทำธุรกิจ

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 10,000.00 ฿
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 10,000.00 ฿
กันยายน 7, 2018

กราฟิคพื้นฐานสำหรับการสร้างภาพประกอบเนื้อหา

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ฟรี
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ฟรี
กันยายน 4, 2018

บริหารตัวแทนจำหน่ายด้วย digital platform

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 1,500.00 ฿
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 1,500.00 ฿
สิงหาคม 8, 2018

Startup Marketing Training

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 1,000.00 ฿
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 1,000.00 ฿
พฤศจิกายน 7, 2018

Business Model Canvas & Workshop 1

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 1,000.00 ฿
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 1,000.00 ฿