skip to Main Content

บริษัท คอสเมติก บิซิเนส ไอเดีย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์

Cookies

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมและตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

บริษัท คอสเมติก บิซิเนส ไอเดีย  จำกัด จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายหากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ cosmeticsbizidea@gmail.com

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อนยกเว้นข้อมูลของสมาชิกเกี่ยวกับตัวเองในรูปแบบเปิด ผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook