skip to Main Content
This event has passed

ส่งออกเครื่องสำอางไทยไปต่างประเทศ (ตลาดจีน)

เริ่ม
กรกฎาคม 12, 2018 1:30 pm
สิ้นสุด
กรกฎาคม 12, 2018 4:30 pm
ขณะนี้ที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

1,000.00 ฿

China Cosmetics Market ทำตลาดเครื่องสำอางอย่างไรให้ไปไกลในประเทศจีน
ขายไปจีนอย่างไรให้รุ่ง ในธุรกิจ E-Commerce พร้อมโอกาสในการส่งออกในตลาดจีน

 

Address: บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียด

China Cosmetics Market ทำตลาดเครื่องสำอางอย่างไรให้ไปไกลในประเทศจีน
ขายไปจีนอย่างไรให้รุ่ง ในธุรกิจ E-Commerce พร้อมโอกาสในการส่งออกในตลาดจีน

โดย  Mr. Jun Jiang

กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้พลัส ประเทศจีน นำเข้าเครื่องสำอางไทย และ E-commerce

คุณจะได้พบกับหัวข้อเรื่อง

   1. China Cosmetics Overview
   2. Marketing Channels
   3. Distribution Channels
   4. Branding Steps