skip to Main Content
This event has passed

Branding คิดใหม่ทำใหม่กับธุรกิจสกินแคร์ในยุค 4.0

เริ่ม
ตุลาคม 25, 2018 1:30 pm
สิ้นสุด
ตุลาคม 25, 2018 4:00 pm

1,000.00 ฿

Address: บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียด

เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนไปของกลุ่มตลาดสกินแคร์ การเข้าใจในการวางแผนทางการตลาดให้ดีและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสได้ จะทำให้แบรนด์ของคุณสามารถอยู่ได้อย่างยาวนาน

การให้ความสำคัญของการทำการตลาดของการค้า 4.0 จะทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่งในทุกๆด้าน

  • การวิเคราะห์และสำรวจความเป็นไปของตลาด
  • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดให้ตรงกระแส
  • จัดการการขายอย่างไรให้ไปได้ไกลในตลาด 4.0
  • สื่อสารกับตลาดอย่างไรให้เข้าถึงแบรนด์เรามากที่สุด