เทคโนโลยีสารสกัดเม็ดสีชีวภาพ สำหรับเครื่องสำอาง

ฟรี

Course Features:

Full Lifetime Access
Any device viewing

รายละเอียดคอร์ส

“เทคโนโลยีสารสกัดเม็ดสีชีวภาพ สำหรับเครื่องสำอาง”

บรรยายโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ คุณประภัสสร รักถาวร

นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Unlock Video
วิดิโอนี้สามารถรับชมได้ฟรีเฉพาะสมาชิก โปรดสมัครสมาชิกหรือลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับชมวิดิโอนี้

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน