skip to Main Content
This event has passed

หลักสูตร Proposal Master เขียนข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย และเงินทำธุรกิจ

เริ่ม
พฤศจิกายน 16, 2018 10:00 am
สิ้นสุด
พฤศจิกายน 16, 2018 3:00 pm
จำกัดจำนวน

10,000.00 ฿

Address: บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 179/18-20 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

รายละเอียด

หลักสูตร Proposal Master

เขียนข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัย และเงินทำธุรกิจ

ปัจจุบันมีแหล่งทุนจากภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดในการประกอบธุรกิจในขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนสำหรับงานวิจัยดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของแหล่งทุน รวมถึงการสมัครและเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนมีเกณฑ์ที่มีความซับซ้อน ทำให้ยากที่จะได้รับการอนุมัติเงินทุน

นอกจากนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนในการพัฒนางานวิจัย ยังไม่ทราบในด้านการจับคู่การทำงานร่วมกับนักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการมีโจทย์ในด้านการวิจัยสารสกัด แต่ไม่ทราบว่าสถาบันวิจัยหรือนักวิจัยท่านไหน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว ท่ามกลางการแข่งขันมากมายของผู้สมัครโครงการที่มาพร้อมกับข้อเสนองานวิจัยที่น่าสนใจ เราจะเขียนโครงการอย่างไรให้เป็น โครงการที่ได้รับการคัดเลือก”

“การเขียนโครงการไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด หากคุณรู้หลักการง่ายๆ เคล็ดลับในการเขียนข้อเสนอ เพียงเท่านี้การเขียนโครงการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากคุณมีไอเดียวิจัยหรือธุรกิจอยู่ในมือ มีแนวคิดโครงการอยู่ในใจแล้ว เพียงเดินมาหาเรา Perfect Proposal รอคุณอยู่

 

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาองค์กร หรือธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่การตลาด หรือนักพัฒนาธุรกิจ ที่ต้องการหาแหล่งทุนสำหรับการพัฒนางานวิจัย และขยายธุรกิจ ให้มีความสร้างสรรค์ด้วยผลงานวิจัย และสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรในอนาคต

นักวิจัย ผู้ที่ต้องการแหล่งเงินทุนสำหรับการทำวิจัย มองหาเทคนิคการเขียนข้อเสนอเพื่อให้ได้รับเงินทุน หรือต้องการมองหาผู้ประกอบการที่จะนำผลงานวิจัยในต่อยอดสู่การค้าเชิงพาณิชย์

 

หัวข้อที่คุณจะได้พบ

  • รูปแบบโครงสร้างของโครงการที่สมบูรณ์แบบ (Project Instruction)
  • เทคนิคการเขียนโครงการแบบมืออาชีพ (The Key To Successful Project)
  • เทคนิคความสำคัญและที่มาของปัญหา (Rationale)
  • เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ (Data Analysis and Statistics)
  • เทคนิคการวางแผนด้านการเงิน (Financial Plan and Analysis)
  • การใช้หลักฐานอ้างอิง (Reference)
  • การประเมินประสิทธิภาพโครงการ (Project Analysis)

 

รายละเอียดเบื้องต้น

  • เรียน 1 วัน (10.00-15.00น.) 10,000 บาท/ท่าน จำกัดจำนวน

สถานที่ฝึกอบรม บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • เรียนแบบ Private (5 ชั่วโมง) 30,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือตามที่ตกลง