รับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล

1,000.00 ฿

Course Features:

Full Lifetime Access
Any device viewing

หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดคอร์ส

รับมือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจความงามด้วยแนวคิดดิจิทัล”

 บรรยายโดย คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผู้จัดการใหญ่, Quality Plus Aesthetic International Co. Ltd.,

และ

การเสวนา “งานวิจัยสารสกัดไทยก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลก”

โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

กรรมการผู้จัดการ, Quality Plus Aesthetic International Co. Ltd.,

Mr. Renan Quenca
Co-founder, BIodiversité

Mr. Yoshiki Yamaguchi  
Division Manager Material & International Division, ITO Provitamin Co., Ltd.

Unlock Video
วิดิโอนี้สามารถรับชมได้เฉพาะสมาชิกที่ซื้อสิทธิ์การเข้าถึง

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน