skip to Main Content
This event has passed

นวัตกรรมเกษตรสู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เริ่ม
พฤศจิกายน 20, 2018 9:00 am
สิ้นสุด
พฤศจิกายน 20, 2018 12:00 pm
เบอร์โทรศัพท์
097-297-1777, 080-520-0332, 089-056-5651
จำกัดจำนวน

1,000.00 ฿

Address: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร KAPI อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง Khwaeng Lat Yao, Khet Chatuchak, Krung Thep Maha Nakhon 10220

รายละเอียด

นวัตกรรมเกษตรสู่อุตสาหกรรมความงาม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเดินหน้าธุรกิจที่ถูกต้อง เจ้าของธุรกิจหรือสตาร์ทอัพ ทั้งหลายต้องเข้าใจความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเสียก่อน  การพัฒนาที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นจากการดำเนินแผน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ร่วมกับนวัตกรรม งานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และความงาม วางแผนพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจให้สามารถอยู่เคียงคู่กับสังคม และสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) นอกจากนี้เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงามได้รู้จักนวัตกรรมสมัยใหม่ และแนวโน้มในการสร้างธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในอนาคต ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน

 

หัวข้อที่คุณจะได้พบ

 • การพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดยให้สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน
 • การพัฒนางานวิจัยเพื่อใช้ในธุรกิจ
 • การนำนวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามที่ทันสมัยไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ
 • การสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม

 

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่าง

 • Mr. Koji Tagi 
  Director International Project  Japan Environmental Education Forum
 • ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ
  ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • Ms.Sujata Bhatia
  Business Devolopment Consultant
 • คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
  กรรมการผู้จัดการ Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.

 

 

หลักสูตรเหมาะกับใคร

 1. ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยคำนึงถึงการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมสังคมสิ่งแวดล้อม และโลกที่ดี
 2. กลุ่มนักวิจัย ทีต้องการจะเชื่อมโยงผลงานวิจัยให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
 3. เครือข่ายซัพพลายเออร์ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการบริหารงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยนวัตกรรมสารสกัดขั้นสูงจากพืชและสมุนไพร
 • โอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและแบรนด์เครื่องสำอางในธุรกิจสุขภาพและความงามที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นผู้นำตลาดได้
 • มีแนวคิด หรือวิธีการต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดการบริหารงานอย่างยั่งยืน
 • เครือข่ายที่ปรึกษาและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์