skip to Main Content

Aerosol the series ตอน 3 สินค้ากลุ่ม Aerosol กับประเด็น CFCs

Aerosol The Series ตอน 3 สินค้ากลุ่ม Aerosol กับประเด็น CFCs

Aerosol Skincare Product
ตอน 3 สินค้ากลุ่ม Aerosol กับประเด็น CFCs
สินค้าเทคโนโลยีความงามเทรนด์ใหม่ ที่กำลังจะเจาะตลาดเครื่องสำอางประเทศไทย

พอพูดถึงสินค้าที่เป็นกลุ่ม Aerosol หรือที่สินค้าจำพวกอัดกระป๋อง มีลูกค้าบางรายที่กังวลประเด็น เรื่องการใช้สาร CFCs คลอโรฟลูโอโรคาบอน (Chlorofluorocarbons) ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Aerosol

วันนี้เลยมาอธิบายเรื่องนี้สั้นๆ ไม่กี่บรรทัดครับ เพราะเวลาจำกัดมากครับ สาร CFCs เคยถูกใช้ในเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ กระบวนการอุตสาหกรรม หรือในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Aerosol แต่มาเกิดเรื่อง ในปี 1974 เคยมีดร.ท่านนึงได้รับรางวัลโนเบล นำเสนอทฤษฎีที่ว่าสาร CFCs นั้นจะไปทำลายโอโซนที่อยู่ที่ชั้นสตราโตสเฟีย (Stratospheric) ซึ่งถ้าโอโซนถูกทำลายจะส่งผลให้รังสี UV ผ่านเข้ามาที่โลกมากจนเป็นอันตรายกับมนุษย์ เพราะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรงมะเร็งผิวหนัง โรคต้อที่ดวงตา หรือประเด็นเรื่องโลกร้อนเองก็ตาม

จากการค้นพบครั้งนั้น ก็ทำให้ กลุ่มบริษัทอเมริกันที่ทำสินค้ากลุ่ม Aerosol เป็นผู้นำในการเปลี่ยนมาใช้สารทางเลือกที่เหมาะสมแทนการใช้สาร CFCs จนมีการเลิกใช้สาร CFCs หมดไปจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Aerosol อย่างเป็นทางการในปี 2008

จะเห็นว่าเรื่องสาร CFCs เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตของโลกไปแล้ว สมัยก่อนตอนผมอยู่ประถม ก็เคยเรียน สปช. เรื่องสาร CFCs มาก่อนครับ ไม่อยากบอกว่า ถ้าใครมาทำเครื่องสำอางกลุ่ม Aerosol Product แล้วยังห่วงเรื่อง CFCs อยู่ ระวังจะโดน “ดักแก่!!!” นะครับ แฮะๆ

 

– วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร –
Cosmetics Business Idea
ที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง