skip to Main Content

แบบทดสอบชีวิต

แบบทดสอบชีวิต

ทุกๆช่วงชีวิตของคนเรา เราจะถูกส่งแบบทดสอบเข้ามาในชีวิตตลอดเวลา
บางคนถูกทดสอบความสุจริต ด้วยเรื่องเงิน
บางคนถูกทดสอบความอดทน ด้วยเรื่องงาน
บางคนถูกทดสอบความกตัญญู รู้คุณ ด้วยภาระทางครอบครัว
บางคนถูกทดสอบความชั่ว ความดี ที่การกระทำ
บางคนถูกทดสอบความรับผิดชอบ ด้วยปัญหาที่หลากหลาย
บางคนถูกทดสอบทัศนคติ ด้วยคำถามแสดงความเห็น
จิตใจที่แข็งแกร่งจะไม่หวั่นไหว ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป

วันนี้ถ้าจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับธุรกิจความงาม
ให้เตรียมรับบททดสอบ ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ
ธุรกิจอะไรก็ต้องเจอสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหา”
วันนี้มาตั้งชื่อเรียกมันใหม่กันครับ ผมขอเรียกมันว่า “สิ่งที่ท้าทาย” !!

– วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร –
Cosmetics Business Idea
ที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง