skip to Main Content

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในอนาคตของประเทศไทย

แนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในอนาคตของประเทศไทย

มาดูแนวโน้มมูลค่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในอนาคตของประเทศไทยกันครับ

ผมเอาตัวเลขเหล่านี้มาเขียน เพราะอยากให้หลายๆคนที่กำลังจะกระโดดเข้ามาเล่นในธุรกิจความงามนี้เห็น “โอกาส” และรู้จัก “การใช้โอกาส” รู้จัก “การเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อใช้โอกาส” ที่กำลังจะเกิดในตลาดนี้ครับ

บางครั้งคนลงทุนสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง เรามักใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์ในการเลือกสินค้าที่ต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมาย แต่ลืมไปครับว่าต้องศึกษา “ความต้องการของตลาด” “ขนาดของตลาด” และปัจจัยอื่นๆที่จำเป็น

สุดท้ายนำไปขายจริง ขายไม่ได้ เพราะสินค้าที่ตัวเองใช้แล้วชอบไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด หรือขนาดของตลาดเล็กเกินไป ก็อาจจะทำให้ระยะเวลาในการขายนานเกินคาด ก็เป็นไปได้ครับ

มาดูตัวเลขมูลค่าตลาดที่มีการคาดการณ์ไว้ของปี 2014-2018 นะครับ

ปี 2014 มูลค่าตลาด 56,897.7 ล้านบาท
ปี 2015 มูลค่าตลาด 58,953.7 ล้านบาท
ปี 2016 มูลค่าตลาด 61,025.0 ล้านบาท
ปี 2017 มูลค่าตลาด 63,243.9 ล้านบาท
ปี 2018 มูลค่าตลาด 65,518.4 ล้านบาท
ข้อมูลจาก Euromonitor

จากตัวเลขที่มีการคาดการณ์คือ มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวยังคงโตอย่างต่อเนื่องครับ มีรายละเอียดที่ย่อยลงไปของปี 2014 เพิ่มเติมอีกครับ

1. เชื่อมั้ยครับว่าผลิตภัณฑ์บำรุง “ผิวหน้า” คิดเป็น 85% ของมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั้งหมด คิดเป็น 48,437.8 ล้านบาท ที่สูงขนาดนี้คงเป็นเพราะครีมทาหน้าขายราคาต่อชื้นและทำกำไรต่อชิ้นได้สูงกว่าสินค้าประเภทอื่นครับ

2. ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Acne Treatment มีอัตราการเติบโตสูงสุดจากปี 2012 – 2013 เติบโตถึง 14% ปี 2013-2014 คาดการณ์ว่ายังโตได้อีกกว่า 10% ถึงแม้มูลค่าตลาดที่คาดการณ์ในปี 2014 จะอยู่ที่ 117.4 ล้านบาทก็ตาม แต่จากอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดสินค้ากลุ่มนี้ “สดใสแน่นอนครับ” เพราะปัจจัยจากสภาพอากาศประเทศไทยเป็นอาการแบบร้อนชื้น และผิวคนไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะผิวมัน เอื้อให้เกิดปัญหาสิวง่ายครับ

ทำธุรกิจเครื่องสำอาง อย่าเอาแต่โฟกัสสินค้าที่ดีที่สุดในโลก แก้ปัญหาหนังหน้าได้แบบครอบจักรวาล ใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเยี่ยงดาวฤกษ์ จนลืมไปว่า “ของที่เราชอบ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็ได้นะครับ” มารู้จักตลาดกลุ่มเป้าหมาย และขนาดของตลาดให้มากขึ้นกันดีกว่าครับ

 

– วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร –
Cosmetics Business Idea
ที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง