skip to Main Content

มุมมองในการปรับตัวให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน

มุมมองในการปรับตัวให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน

ผมแวะไปฟังบรรยายจากอาจารย์แม่(ที่ผมเคารพ) ที่งาน Thailand Industry Expo 2014 ในหัวข้อ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง (จากพืชและสมุนไพร)”

สรุปเป็นเรื่องน่าสนใจสั้นๆประมาณนี้ครับ

ถ้าเราจัดขนาดของผู้ประกอบการเครื่องสำอางจะมีอยู่ 3 ระดับ ในแง่ของจำนวน
1. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เช่นกลุ่ม OTOP) มีมากถึง 75%
2. อุตสาหกรรมขนาดกลาง (บริษัทผมอยู่ในกลุ่มนี้) มีอยู่ 20%
3. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (โรงงานขนาดใหญ่) มีอยู่เพียง 5%

ในงานนี้เค้าพยายามจะส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะล้มได้สูง หากขาดการสนับสนุน

จากสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องปรับตัวคือ
1. ต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย
2. ต้องพัฒนามาตรฐานในการผลิต
3. ต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทั้ง 3 เรื่องนี้ครับ เมื่อก่อนผมมองธุรกิจ โดยใช้การขายและการตลาดนำ ทุ่มเทกับการทำตลาด จนลืมมองในมุมที่จะทำให้ธุรกิจนั้นยั่งยืน วันนี้ตาสว่างเพราะมีโอกาสได้จับมือสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่สังกัดมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถบุกตลาดต่างประเทศได้

ขอบคุณความรู้จาก ผอ. วารุณี ธนะแพสย์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 

– วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร –
Cosmetics Business Idea
ที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง