skip to Main Content

บริการเว็บ

ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

WebsiteDevelopment

สร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

WebsiteDesign

ออกแบบเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ

DomainRegistration

จดทะเบียนโดเมนในต่างประเทศ

WebsiteHosting

โฮสต์เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

SEO

Search Engine Optimization

SMM

โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

Translations

บริการรับแปลภาษา

Websiterestoration

บริการพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์

ตลาดรัสเซียน่าสนใจอย่างไร

 • รัสเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของยุโรปและตะวันออกกลาง และถือเป็นอันดับ 6 ของโลก มีผู้บริโภคมากกว่า 150 ล้านคน
 • รัสเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก เช่น น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน และไม้ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจ แต่ในทางตรงกันข้ามรัสเซียมีปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก หรือการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง ส่งผลให้รัสเซียต้องนำเข้าสินค้ามากกว่าการผลิตในประเทศ​
 • รัฐบาลรัสเซียส่งเสริมและให้ผลประโยชน์กับธุรกิจที่มาจากต่างประเทศมากมาย เช่น เชตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พัฒนาพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และโครงการกองทุนต่างๆ เป็นต้น
Run your web-site in Russia

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ต้องเริ่มจากการวางแผนในและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถนำไปสู่เป้าหมายในการดำเนินการทางธุรกิจได้

เราจัดทำเว็บไซต์ที่มีความยืหยุ่นและสามารถปรับใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภทดังนี้

 • หน้าหลักสำหรับเว็บไซต์ที่สร้างความประทำใจและดึงดูดให้ลูกค้าอยู่ได้นาน
 • เว็บไซต์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • เว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ
 • เว็บไซต์ระบบการค้าออนไลน์ (E-Commerce System)
 • เว็บไซต์รูปแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า

โดยเว็บไซต์จะถูกอออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจและความต้องการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้

การดำเนินการในด้าน SEO

รูปแบบของการค้นหาคำหลักในระบบ Search Engine เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ โดยเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคำค้นหา จะสามารถแสดงผลใน Search Engine ได้

Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศรัสเซียปี 2017

 • Yandex (51,1%)
 • Google (41,9%)​
 • Mail.Ru (5,6%)
 • Others – Rambler, Bing, Yahoo… (1,4%)

หมายเหตุ ประเทศรัสเซียมี Search Engine ที่เป็นระบบของตัวเอง โดยประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้ Yandex ในการค้นหาข้อมูล

 • Yandex
 • Google
 • Mail.Ru
 • Others – Rambler, Bing, Yahoo

บริการด้านการทำ Digital Marketing

การดำเนินการในด้านการตลาดออนไลน์ของเรา ดำเนินการในรูปแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการส่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปยังเว็บไซต์ของคุณ นำไปสู่การสร้างการเติบโตในธุรกิจของคุณ

 • Yandex & Google Advertising – enabling ads to show on Search Results and Partner Networks (Yandex.Direct, Google AdWords)
 • Social Media (VKontakte, Facebook, Twitter,…) – grow your brand on social media​

บริการด้านการแปลภาษาและเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

บริการแปลภาษาด้วยเจ้าของภาษา โดยเนื้อความในเชิงธุรกิจจะถูกถ่ายทอดลงในหน้าเว็บไซต์ ซึ่งรูปแบบการทำงานจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิด

ผลงานของเรา

ดำเนินการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์สำหรับอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
 • ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism)
 • ธุรกิจนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs)
 • ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ (Medical & Health Care)
 • ธุรกิจความงาม (Beauty & Cosmetics)
 • ธุรกิจด้านบันเทิง (Entertainment)
 • ธุรกิจด้านการเงิน (Finance)
 • ธุรกิจด้านการศึกษา (Education)
 • ธุรกิจในรูปแบบ Business to Business
 • หน่วยงานของภาครัฐ (Government)
 • ธุรกิจการบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service)
 • หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization)

 ส่งสินค้าของคุณ ตะลุยแดนหมีขาว ง่ายๆ

 

ด้วยเว็บรัสเซีย

 

รวมถึงบริการเว็บไซต์ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และเวบไซต์ภาษาต่างประเทศอื่นๆ