skip to Main Content

ครีมที่ผ่านการจด อย. ไม่ได้แปลว่าไม่มีสารต้องห้าม

ครีมที่ผ่านการจด อย. ไม่ได้แปลว่าไม่มีสารต้องห้าม

ในตลาดที่ขายกันอยู่ในปัจจุบัน ใครๆก็อ้างว่าครีมที่ขายมีเลขที่จดแจ้งอย. หรือบางรายอ้างว่าส่งอย.ตรวจแล้ว

ตั้งแต่ผมอยู่ในวงการมา ไม่เคยเจอนะครับว่าแบรนด์ไหนที่ส่งครีมไปให้อย.ตรวจ แล้วได้รับการอนุมัติ เพราะว่า “กระบวนการจดแจ้ง ไม่ได้ให้ส่งครีมไปตรวจครับ”

กระบวนการจดแจ้ง เพื่อขอเลขจดแจ้งจากทางอย. จะเป็นการยื่นจดแจ้งออนไลน์ครับ โดยจะมีนักวิจัยที่จบในสายวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นคนคิดค้นสูตร และควบคุมปริมาณสารต่างๆ โดยนักวิจัยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการใช้สาร เพราะสารบางตัวเป็นสารต้องห้าม หรือเป็นสารควบคุม จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ยื่นจดแจ้งผ่านระบบออนไลน์ โดยการส่งภาพบรรจุภัณฑ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงส่วนผสมทั้งหมดเข้าระบบ

หลังจากที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่ทางอย. Monitor และตรวจสอบ หากไม่มีสิ่งผิดปกติจะได้รับการอนุมัติได้สบายๆ หากมีสิ่งไหนที่ผิดไปจากเกณฑ์จะถูกปฏิเสธ และเจ้าหน้าที่ทางบริษัทจะต้องชี้แจง และยื่นกลับไปอีกครั้ง หากจะดำเนินการและประสานงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อโดยตรงที่อย. ก็ได้ครับ

ไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าส่งครีมไปตรวจอย. อย่าเสียค่าโง่ให้โรงงานกระจอกๆนะครับ เซลล์มักจะเชียร์ขาย พูดทีน้ำไหลไฟดับ อ้างว่าส่งครีมไปให้ อย.ตรวจแล้ว ไม่มีสารต้องห้าม จริงๆแอบผสมปรอท หรือไม่ก็กรดวิตามินเอมาให้ ใช้แล้วขาวใส ตั้งแต่หน้า ยันฮี

ถ้าจะตรวจสารต้องห้ามไม่สามารถตรวจสอบจากกระดาษลิสมัส หรือใช้ผงซักฟอกแบบที่เค้ารีวิวกันในเน็ตได้หรอกครับ ถ้าจะตรวจจริงๆจังๆ ต้องติดต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ เค้าตรวจสารต้องห้ามหลักๆ ได้ 6 ชนิดครับ ไว้มาแจงรายละเอียดให้ฟังครับ

 

– วุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร –
Cosmetics Business Idea
ที่ปรึกษาธุรกิจเครื่องสำอาง